Tin Tức Covid 19 mới nhất

0

Tổng những ca tử vong xếp thứ 24/227 nhà nước và ở vùng bờ cõi, các ca tử vong trên một triệu dân xếp đồ vật 134/227 nhà nước, tại vùng lãnh thổ trên Vậy giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp vật dụng 6/49 (xếp vật dụng 3 ASEAN), tử vong trên một triệu dân xếp thiết bị 27/49 quốc gia, ở vùng lãnh thổ châu Á (xếp đồ vật 5 ASEAN).

Ngày 23-8, cho 561.916 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Suy ra, tổng các liều vắc-xin đã được tiêm là 255.132.271 liều, trong đó: các liều tiêm tới người bệnh từ 18 tuổi trở lên là 218.345.144 liều: Mũi một là 71.375.604 liều; Mũi 2 là 68.976.346 liều; Mũi bổ sung là 15.229.839 liều; Mũi kể lại lần một là 49.502.555 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 13.260.800 liều.

các liều tiêm tới trẻ từ 12-17 tuổi là 22.054.216 liều: Mũi một là 9.083.949 liều; Mũi 2 là 8.780.866 liều; Mũi đề cập lại lần 1 là 4.189.401 liều.

Gửi Hỏi Đáp Đánh Giá

Please enter your comment!
Please enter your name here